Zabiegi PRF

FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA

W naszym gabinecie wykonujemy zabiegi ekstrakcji z zastosowaniem PRF

 

Fibryna bogatopłytkowa (ang. platelet rich fibryn –PRF) jest koncentratem płytek, pobieranym z krwi własnej pacjenta. Jej zastosowanie w wielu przypadkach upraszcza procedurę chirurgiczną i przyspiesza gojenie tkanek twardych i miękkich. PRF powstaje poprzez pobranie od pacjenta krwi żylnej w ilości ok. 10 ml, a następnie jej odwirowanie w specjalnej wirówce. Preparat składa się z osocza w górnej części, właściwego skrzepu fibrynowego w części środkowej i krwinek czerwonych na dnie probówki. Proces wytworzenia matrycy fibrynowej trwa ok. 10 minut, dlatego najważniejsze jest odpowiednie zaplanowanie zabiegu i moment pobrania krwi. Uzyskany materiał musi zostać szybko wykorzystany ze względu na koagulację skrzepu fibrynowego.

Ekstrakcja zęba

 

Powstające ubytki tkanek twardych i miękkich, jako naturalne następstwo ekstrakcji, w istotny sposób ograniczają odbudowę prawidłowego zwarcia i rehabilitację narządu żucia. Badania wykazały, że fibryna bogatopłytkowa istotnie wspomaga procesy regeneracyjne. Może być z powodzeniem stosowana samodzielnie, bądź w połączeniu z biomateriałem do augmentacji ubytków kości powstałych po usunięciu zęba, wyłuszczeniu torbieli bądź po zabiegu resekcji wierzchołka korzenia zęba.

Proces gojenie po zabiegu

 

PRF może również korzystnie wpływać na gojenie rany pooperacyjnej po usunięciu zatrzymanych zębów mądrości. Badania wykazały, że trzy miesiące po zabiegu u pacjentów, u których zastosowano fibrynę bogatopłytkową, stwierdzono bardziej zmineralizowaną tkankę kostną oraz płytsze szczeliny dziąsłowe na dystalnej powierzchni drugich trzonowców w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto, w grupie pacjentów z PRF zaobserwowano mniejszy obrzęk, ból i szczękościsk. PRF zmniejsza również ryzyko powstawania poekstrakcyjnego suchego zębodołu.

Implantacja

 

Fibryna bogatopłytkowa zapewnia wytworzenie pełnowartościowej kości w miejscu biorczym. Szczególnym zastosowaniem dla PRF są zabiegi okołoimplantacyjne. Rekomendowane jest rutynowe zastosowanie jej w celu wypełnienia zębodołu, gdy planowany jest zabieg wszczepienia implantu. Fibryna bogatopłytkowa zmniejsza zjawisko poekstrakcyjnego zaniku kości wyrostka zębodołowego i zapewnia tym samym lepsze warunki do implantacji.

Podniesienie dna zatoki szczękowej

 

Zastosowanie PRF jako jedynego materiału do podniesienia dna zatoki szczękowej z jednoczesnym wprowadzeniem wszczepów śródkostnych zapewnia prawidłową odbudowę kości do poziomu wierzchołka implantu.

Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego

 

Tradycyjna metoda zaopatrzenia połączenia polega na wytworzeniu trapezowatego płata śluzówkowo - okostnowego oraz szczelnym zeszyciu rany, co jest trudne i czasochłonne. Zamknięcie połączenia za pomocą fibryny bogatopłytkowej nie wymaga nacięcia i wytworzenia płata oraz zapewnia prawidłowe wygojenie zębodołu w ciągu trzech tygodni.