Radosław Łojko

Radosław Łojko

specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia ukończył w 2013 roku. Zajmuje się głównie leczeniem endodontycznym z wykorzystaniem mikroskopu zabiegowego. Swoje kwalifikacje podnosi uczestnicząc w kursach, konferencjach i warsztatach praktycznych dotyczących leczenia kanałowego. W październiku 2018 roku po odbyciu 3-letniego szkolenia i złożeniu egzaminu państwowego uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.