Małgorzata Grygorczuk

Małgorzata Grygorczuk

specjalista I° stomatologii ogólnej

W 1986 roku ukończyła studia na Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1993 zdobyła specjalizację I° ze stomatologii ogólnej. Jest członkiem Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach stale podnosząc swoje kwalifikacje. Od 1994 roku prowadzi prywatną protetykę. Założyciel i twórca NZOZ "MAX-DENT".